Kaj je Statbase

Naša konkurenčna prednost so specializirane (in osnovne) statistične analize in metode po meri uporabnika. Namen je približati zainteresiranim posameznikom uporabnost kompleksnih statističnih metod.

Povpraševanje

T: 041 902 208

E: info@statbase.si

Kvalitativno raziskovanje

Metode kvalitativnega raziskovanja nudijo poglobljeno razumevanje pojavov in njihovega ozadja.

Nudimo pomoč v vseh fazah kvalitativnega raziskovanja od postavljanja raziskovalnih vprašanj, izvedbe zbiranja podatkov do oblikovanja teorije po naslednjih metodah in tehnikah kvalitativnega raziskovanja.

V okviru kvalitativne obdelave podatkov nudimo:

 • zbiranje kontaktov
 • izvedbo in analizo poglobljenih intervjujev in fokusnih skupin
 • snemanje in analiza vsebine
 • transkripti
 • kodiranje in analiza podatkov
 • upravljanje in organiziranje podatkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVJU

Strukturirani:

 • vprašalnik s standardiziranimi vprašanji
 • omogoča višjo stopnjo zanesljivosti podatkov
 • primeren za večje skupine enot

Nestrukturirani:

 • Pripravljen seznam tem, iz katerih spraševalec izhaja
 • Omogoča spontanost in višjo stopnjo refleksije
 • Omogoča identifikacijo globljih vzrokov za pojave in emocij udeležencev

FOKUSNE SKUPINE

 • Moderirana diskusija skupine udeležencev (6 – 12) o vnaprej določeni temi
 • Omogoča odkrivanje pomena, vzrokov za pojave, okoliščin, delovanja in način razvoja procesov
 • Osrednjega pomena je razvoj spontane interakcije med udeleženci

EVALVACIJA

Uporabljamo jo za preverjanje in ocenjevanje stopnje kakovosti izvajanja določenih programov, projektov, skupinskega dela.

Sumativna:

 • Izvaja se za ugotavljanje učinkovitosti in uspešnosti izvedbe projektov

Formativna:

 • Izvaja se za ugotavljanje načina delovanja programov, notranjih in zunanjih vzrokov za delovanje z namenom izboljšave kvalitete programa.

ANALIZA SEKUNDARNIH PODATKOV

Se uporablja pri raziskavah, v katere so vključeni že obstoječi, sekundarni podatki.

PSIHOLOŠKE TEHNIKE KVALITATIVNEGA RAZISKOVANJA

Sociometrična tehnika

 • Za ugotavljanje povezav med člani v skupini in trdnosti njihovih odnosov

Igre vlog (Role Play)

 • Za ugotavljanje osebnostnih značilnosti in motivacijskih dejavnikov za ravnanje udeležencev

Projekcijske tehnike

 • Za ugotavljanje nezavednih vzrokov za ravnanje, želja in hotenj

Za obdelavo podatkov, pridobljenih s kvalitativnimi metodami, se uporabljajo programi:

–     Aquad

–     Atlas.ti

–     CodingAnalysisToolkit (CAT)

 

Za ponudbo v zvezi s kvalitativnim raziskovanjem se obrnite na info@besedokvacka.si (040 500 001 – dr. Urša Šinkovec Lamut).