Kaj je Statbase

Naša konkurenčna prednost so specializirane (in osnovne) statistične analize in metode po meri uporabnika. Namen je približati zainteresiranim posameznikom uporabnost kompleksnih statističnih metod.

Povpraševanje

T: 041 902 208

E: info@statbase.si

Pogoji poslovanja in cenik

POGOJI POSLOVANJA:

  1. V skladu s potrebami in željami stranke se ob zanimanju oziroma povpraševanju strank za katero od naših storitev izdela ponudba. Povpraševanja se lahko izvede po telefonu ali elektronski pošti. V primeru, da storitev obsega le svetovanje, se ure obračuna sproti in na koncu izstavi račun za opravljeno storitev.
  2. Sodelovanje z zainteresirano stranjo se uradno začne od prejemu vrnjene naročilnice ali z dogovorom /odobritvijo projekta pisno (pošta, elektronska pošta).
  3. Z naše strani se pred vpogledom v podatke naročnika podpiše izjavo o varovanju podatkov in se v skladu z njo deluje. Poudariti tudi velja, da smo pri svojemu delu neodvisni od političnih, komercialnih, finančnimi in drugih pritiskov in vplivov, ki bi lahko vplivali na kakovost in rezultate našega dela. Za nas so vse informacije o naročnikih storitev in njihovi dejavnosti poslovna tajnost, vse podatke in informacije strogo varujemo, ter jim ne posredujemo tretjim osebam.
  4. Sodelovanja si želimo le z resnimi in zainteresiranimi strankami, zato si pridržujemo pravico, da pri obsežnejših projektih zahtevamo predplačilo v višino 30% okvirno ocenjenega zneska analize.
  5. Rok za izvedbo storitve se dogovori sporazumno z naročnikom, po navadi je to 14 dni od prejema naročilnice oziroma od pisne odobritve projekta.
  6. Ko je projekt z naše strani končan se stranki izda račun, ter se s stranko skliče stranko skliče sestanek (predaja projekta). Cene storitev se obračunavajo po trenutno veljavnem ceniku storitev podjetja. Potni stroški se obračunajo posebej po veljavnih določilih. Naročnik plača storitev na transakcijski račun družbe na podlagi izstavljenega računa z rokom plačila 7 dni, razen če ni določeno drugače. Stranka je dolžna vse nastale obveznosti poravnati najkasneje do predaje projekta. Pri predaji projekta se podrobno razloži njegova vsebina, potek dela in uporabljene statistične metode.
  7. Naročnik lahko v osmih dneh od zaključene storitve in prejema dokumentov poda pritožbo ali reklamacijo na opravljeno storitev. Pritožbo lahko poda pisno po pošti/elektronski pošti ali ustno po telefonu. Podjetje se zaveže da bo vse pritožbe in reklamacije rešilo v najkrajšem možnem času. Pri tem se dodatki ali možne različice ne smatrajo kot popravek in se jih zaračuna v skladu z veljavnim cenikom.

 

CENIK STORITEV:

CENIK 2019