Kaj je Statbase

Naša konkurenčna prednost so specializirane (in osnovne) statistične analize in metode po meri uporabnika. Namen je približati zainteresiranim posameznikom uporabnost kompleksnih statističnih metod.

Povpraševanje

T: 041 902 208

E: info@statbase.si

Statistična analiza podatkov

Za poslovne namene

Za raziskovalce

Kvalitativne metode

Za poslovne namene:

ANALIZE

 • raziskave o organizacijski klimi in zadovoljstvu zaposlenih
 • pomoč analitikom pri izvedbi raziskave (vzorčenje, pomoč pri sestavi vprašalnika – kodirna knjiga)
 • uporaba metod v praksi ( ekonometrija, časovne vrste, multiavriatna analiza )
 • uporaba različnih statističnih metod in programov v praksi
 • analiza obiskanosti spletne strani z Google Analytisc

TRŽNE RAZISKAVE

 • sodelovanje pri telefonskem anketiranju
 • svetovanje pri izbiri populacije (registri, imenik, kontakti …)
 • pomoč pri oblikovanju vprašalnika (nasveti, uporaba različnih brezplačnih orodji)

ANALIZA KVALITETE TRŽENJA

Ocenjujemo naslednje parametre oziroma učinke oglaševanja:

 •  Kratkoročne in dolgoročne učinke oglaševanja na prodajo

Na podlagi ocenjenih parametrov naprej sklepamo na:

 • Višino sredstev namenjenih oglaševanju
 • Razporeditev sredstev med prodajne kanal

Za raziskovalce:

POMOČ PRI RAZISKOVALNI  NALOGI

 • pomoč pri oblikovanju anketnega vprašalnika ali intervjuja
 • izdelava spletne ankete z brezplačnimi orodji
 • metodologija
 • operacionalizacija
 • vnos, analiza in interpretacija podatkov (kvalitativni in kvantitativni)
 • grafična predstavitev podatkov
 • preverjanje hipotez s primernimi statističnimi testi

OPIS METODOLOGIJ

 • opisna statistika (frekvence, povprečje, standardni odklon, mere asimetrije…)
 • bivariatna analiza (korelacijski testi, t-test, analiza varianc…)
 • neparametrični testi
 • regresijska analiza
 • združevanje v skupine
 • metoda glavnih komponent
 • metoda voditeljev
 • faktorska analiza