Kaj je Statbase

Naša konkurenčna prednost so specializirane (in osnovne) statistične analize in metode po meri uporabnika. Namen je približati zainteresiranim posameznikom uporabnost kompleksnih statističnih metod.

Povpraševanje

T: 041 902 208

E: info@statbase.si

Storitve

Izobraževanje

izobraževanja za skupine in posameznike

specialna izobraževanja

 • pomagamo vam osvojiti programe za statistično obdelavo podatkov (SPSS, R, Stata…),
 • predstavimo vam statistično metodologijo,
 • naučimo vas uporabljati različne vrste statističnih metod in
 • pomagamo pri razvoju analitičnih veščin.

>>> Več o ponudbi

Statistične analize podatkov

za študente in dijake

za podjetja in inštitucije

ANALIZE PODATKOV

 • pomoč pri izvedbi raziskave in obdelavi podatkov
 • grafična predstavitev podatkov
 • raziskave o organizacijski klimi in zadovoljstvu zaposlenih
 • uporaba metod v praksi (ekonometrija, časovne vrste, multivariatna analiza)
 • uporaba programov v praksi (P, SPSS, Stata, PSPP)

TRŽNE RAZISKAVE

 • oblikovanje in sodelovanje v telefonskem anketiranju
 • svetovanje pri izbiri populacije (registri, imenik, kontakti)
 • pomoč pri oblikovanju vprašalnika (nasveti, linki do brezplačnih orodji)

ANALIZA KVALITETE TRŽENJA

Ocenjujemo naslednje parametre oziroma učinke oglaševanja:

 •  Kratkoročne in dolgoročne učinke oglaševanja na prodajo
 •  Sinergijske učinke kanalov

Na podlagi ocenjenih parametrov naprej sklepamo na:

 • Višino sredstev namenjenih oglaševanju
 • Razporeditev sredstev med promocijske in oglaševalske kanale

KVALITATIVNE METODE

Metode kvalitativnega raziskovanja, v nasprotju z metodami kvantitativnega
raziskovanja, nudijo poglobljeno razumevanje pojavov in njihovega ozadja.
Zanimajo nas predvsem vzročne povezave med pojavi in način njihove
manifestacije.

 • izvedba in analiza poglobljenih intervjujev
 • fokusne skupine
 • evalvacija

>>> Več o ponudbi