Kaj je Statbase

Naša konkurenčna prednost so specializirane (in osnovne) statistične analize in metode po meri uporabnika. Namen je približati zainteresiranim posameznikom uporabnost kompleksnih statističnih metod.

Povpraševanje

T: 041 902 208

E: info@statbase.si

Varovanje podatkov

Podjetje STATBASE jamči, da posluje v skladu z veljavno zakonodajo in pravili Republike Slovenije o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) – Uradni list RS, št. 94/2007,  ter je seznanjeno s standardi in etiko združenja AAPOR in v skladu s priporočili mednarodne organizacije– ESOMAR.

Zagotavlja, da posredovane ali pridobljene podatke ščiti pred razkritjem in posredovanjem tretjim osebam, ter jih uporablja izključno za namen za katerega so bili posredovani.

Pri svojem delu ščitimo tudi identiteto svojih strank in jo obravnavamo kot poslovna skrivnost.